مقاله ها

بازدیدنماینده مجلس وفرماندار ازروستاهای قزلجه عباس آباد،امیربستاق ،ایوانک

با حضور دکتر خانمحمدی نماینده مردم شهرستانهای ابهر- خرمدره و سلطانیه درمجلس شورای اسلامی وایمانی فرماندار شهرستان ابهر،گلمحمدی بخشدار بخش مرکزی و حیدری سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان ابهر و جمعی از مسئولین دستگاههای اجرائی از روستاهای قزلجه، عباس آباد سفلی و عباس آباد علیا، امیر بستاق ، چنگ الماس و ایوانک در قالب دهگردشی بازدید و از نزدیک با مشکلات آنها آشنا و راهکارهای موجود را بررسی کردند. مهندس حیدری آماری از عملکرد بنیاد مسکن درخصوص صدور سند روستائی – تهیه و اجرای طرح هادی و مقاوم سازی روستا ارائه کرد. حیدری بر مشارکت مردم در اجرای طرح هادی روستائی و همکاری و همیاری اهالی در بحث عقب نشینی ها جهت حل معضلات آمد و شد و فاضلاب تاکید کرد. ایمانی نیز از کارهای بسیار خوبی که در این روستاها انجام شده تقدیر و تشکر نمود و تاکید بر پیگیری و تسریع کارها (صدور سند- تهیه و اجرای طرح هادی)تاکید نمودند.